Türk Kızılayı Personel Alımı İş Başvurusu

Türk Kızılayı personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Memurlar net adresi üzerinden verdiği ilan ile bünyesine çok sayıda personel alımı yapacağını duyuran Türk Kızılayı, alımlarını 1 iş alanı için değil bir çok iş alanı için gerçekleştirecektir. Türk Kızılayı eleman alımı ilanından yararlanmak ve iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar hemen aşağıdan başvuru şartlarını ve diğer gerekli bilgileri inceleyebilirler.

- Sponsorlu Bağlantılar-

Çocuk Programı Proje Asistanı

Türk Kızılayı

Sektör : Sivil Toplum Kuruluşu

Pozisyon : Çocuk Programı Proje Asistanıİş TanımıProgram ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘ Çocuk Programı Proje Asistanı ‘ arayışımız bulunmaktadır.

Toplum Merkezinde gerçekleştirilen çocuk ve gençlere yönelik programların yürütülmesini ve Toplum Merkezi Yöneticisine raporlanmasını sağlar,

Toplum Merkezinde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan çocuk ve gençlik programlarını belirler, söz konusu programların gerçekleştirilmesine ilişkin odak grup toplantıları ve aile ve kurum – kuruluş ziyaretleri gerçekleştirir,

Çocuk ve genç faydalanıcıların Toplum Merkezine kayıtlarını yapar. Hizmet alan faydalanıcıların listelerinin düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve devam takibini gerçekleştirir,

Toplum Merkezi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirir, analizler yapar,

Yürütülen çalışmalarla ilgili “Çocuk Koruma Programı Koordinatörü ile işbirliği yapar,

Faaliyetleri toplum merkezi yöneticisine raporlar,

Program kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, eğitim ve seminerlerin içerik geliştirme, kontrol ve takibini yapar,

Hizmet alan faydalanıcıların durumlarını gençlik çalışanları ile koordinasyonlu olarak düzenli takip eder. Vaka durumlarında psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve vaka çalışanına bilgi verir,

Toplum merkezinde gerçekleştirilecek projeler için yeni fikirler geliştirerek, uygulanması için merkez yöneticisine sunar,

Toplum merkezi yöneticisinin vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Aranan Nitelikler
Program geliştirme tecrübesi olan, program geliştirme konusunda yaratıcı olan ya da fikirleri bu konuda açık olan,

Esnek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

Tercihen üniversitelerin eğitim , sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler fakültelerinden ve en az lisans mezunu,

İngilizce veya Arapça iyi derecede bilen,

Proje yönetimi konularında deneyim sahibi,

Çocuk hakları konusunda ulusal ve uluslararası mevzuatla ilgili bilgi sahibi

Analiz, yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan,

Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,

Takım çalışmasına yatkın,

İletişim ve temsil becerisi yüksek,

Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Minimum 1 yıl iş deneyimi olan,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

Yayın Tarihi: 15.11.2016

Şehir / Ülke: İstanbul, Kilis

Koruma Programı (Asistanı)Türk Kızılayı

Sektör: Sivil Toplum Kuruluşu
Pozisyon : Koruma Programı (Asistanı)İş TanımıProgram ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘ Koruma Programı (Asistanı)’ arayışımız bulunmaktadır.

Toplum Merkezi’nin faaliyet yürüttüğü bölgede yaşayan geçici koruma altındaki çocuk, kadın, engelli ve diğer incinebilir durumda olan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile ev sahibi halkın, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, refakatsiz çocuk, cinsiyet temelli şiddet, vb. sorunlarına yönelik strateji ve müdahale planları geliştirmekle, koruyucu önleyici sosyal hizmet çalışmaları ve yönlendirme hizmetleri gerçekleştirmek,
Kamu kuruluşları, STK ve sektör temsilcileri ile işbirlikleri geliştirmek,

Koruma Programı faaliyetlerini toplum merkezi psikososyal program ekibi ile eşgüdüm içinde yürütmek,

Kapasite geliştirmeye yönelik iş geliştirmek ve takibini yapmak,

Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,

Düzenli raporlama yapmak,

Toplum Merkezi Yöneticisi’nin diğer çalışmalarına destek olmak.

Aranan Nitelikler
Tercihen üniversitelerin sosyal bilimler, iktisadi-idari bilimler ve eğitim fakültelerinden lisans mezunu,
İngilizce veya Arapça iyi derecede bilen,
Proje yazımı, bütçe planlaması veya proje yönetimi konularında deneyim sahibi,
Analiz, yorumlama ve raporlama kabiliyeti bulunan,
Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
İş takip, sonuçlandırma ve sorumluluk alma becerisine sahip,
Takım çalışmasına yatkın,
İletişim ve temsil becerisi yüksek,
Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
Minimum 1 yıl iş deneyimi olan,
Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Yayın Tarihi: 15.11.2016

Şehir / Ülke : Ankara, Bursa, Kilis, Konya, Şanlıurfa

Grafiker

Türk Kızılayı

Sektör : Sivil Toplum Kuruluşu

Pozisyon: Grafikerİş TanımıProgram ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘Grafiker’ arayışımız bulunmaktadır.
Yönetici ve İletişim Sorumluları ile birlikte çalışarak görsel iletişim faaliyetlerini yürütmek,

Yürütülen projelere ilişkin tasarımlar yapmak (infografik, rapor, broşür, afiş, bülten, logo vb.)

Gerektiğinde Web Sitesi güncellemek,

Projelere ilişkin basit kısa videolar hazırlamak,

Sosyal medya hesapları ve Web sitesi için tasarımlar üretmek

Aranan NiteliklerTitiz ve sorumluluk sahibi,

En az 2 yıl deneyimli,

Aktif Araç Kullanabilen,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Seyahat engeli bulunmayan,

Tercihen İngilizce bilen,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Yayın Tarihi : 15.11.2016

Şehir / Ülke : Ankara

Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)Türk Kızılayı

Sektör : Sivil Toplum Kuruluşu

Pozisyon : Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)İş Tanımı

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘Koruma Programı Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)’ arayışımız bulunmaktadır.

Türk Kızılayı Toplum Merkezleri aracılığı ile yürütülen Koruma Programı’nın süpervize etmek,

Koruma Programı faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede yaşayan geçici koruma altındaki çocuk, kadın, engelli ve diğer incinebilir durumda olan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile ev sahibi halkın, ihmal, istismar, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, refakatsiz çocuk, cinsiyet temelli şiddet, vb. sorunlarına yönelik strateji ve müdahale planları geliştirmek

Vaka takibi, işbirliklerinin geliştirilmesi, yönlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

Koruyucu önleyici psikososyal çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak,

İncinebilir grulara yönelik ailenin güçlendirilmesi ve sosyal destek sistemleri geliştirilmesi konularında çalışmaların başlatılmasını ve takibini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği kurulmasını sağlamak,

Düzenli saha ziyaretleri ile izleme, değerlendirme ve rapolama yapmak,

Koruma konusu ile ilgili konularda materyal geliştirmek,

Toplantı ve etkinliklerin organizasyonu yapmak,

Yönetici tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Aranan Nitelikler
Üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmet, psikoloji fakültelerinden mezun olmak,

En az 1 yıl koruma alanında iş deneyimi olan,

Psikolog için Klinik Psikoloji Alanında Uzmanlaşmış olmak,

İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.)

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Çocuk Koruma, Vaka Yönetimi, Halk Sağlığı konularına hakim,

İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,

İletişimi güçlü,

Seyahat engeli olmayan,

Ekip çalışmasına uygun

Yayın Tarihi : 15.11.2016

Şehir / Ülke : Ankara

Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)

Türk Kızılayı

Sektör : Sivil Toplum Kuruluşu

Pozisyon : Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)İş Tanımı

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘Çocuk ve Gençlik Program Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)’ arayışımız bulunmaktadır.

Suriyeli çocuk ve gençlerin psikososyal gelişimlerine destek olacak program ve faaliyetleri planlamak,

İhmal istismar akran zorbalığı marjinalleşme gibi konulara yönelik koruyucu önleyici faaliyetler geliştirmek

Çocuk ve gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayan kurs, etkinlik, seminer, gezi organize etmek

Çocuk ve gençleri kendilerini ilgilendiren kararlara katılımlarını sağlamaya yönelik mekanizmalarını oluşturmak

Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,

Düzenli raporlama yapmak.

Aranan Nitelikler
Üniversitelerin 4 yıllık sosyal bilimler, eğitim fakülteleri, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak,

En az 1 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,

İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.)

Çocuk gelişimi ve sorunlarına hakim

İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,

İletişimi güçlü,

Seyahat engeli olmayan,

Ekip çalışmasına uygun.

Yayın Tarihi : 15.11.2016

Şehir / Ülke : Ankara

Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)

Türk Kızılayı

Sektör : Sivil Toplum Kuruluşu

Pozisyon : Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)İş Tanımı

Program ve Projelerimizde görevlendirilmek üzere ‘Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu (Toplum Merkezi Sorumlusu)’ arayışımız bulunmaktadır.

Proje kapsamında Toplum Merkezleri tarafından yürütülen Geçim Kaynağını Geliştirme ve Uyum Programına yönelik strateji geliştirmek, Toplum Merkezlerindeki ilgili Asistanları süpervize etmek, iş ve zaman planını hazırlamalarını sağlamak, plan doğrultusunda takibini yapmak,

Geçim kaynağını geliştirmeye yönelik saha araştırmalarının yapılmasını ve buna uygun faaliyetler geliştirilmesini sağlamak,

Toplum katılımını sağlamak,

Yerel halk ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin uyumu kapsamında proje ve faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak

Toplum merkezinin bulunduğu şehirlerde geçim kaynaklarını geliştirme ve uyum kapsamında çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilmesini sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını ve verilen hizmetleri takip etmek,

Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak,

Düzenli raporlama yapmak.

Aranan Nitelikler
Üniversitelerin 4 yıllık sosyal bilimler, eğitim fakülteleri, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak,

En az 1 yıl benzer alanda iş deneyimi olan,

İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.)

Çocuk gelişimi ve sorunlarına hakim

İzleme, Değerledirme ve Raporlama yapabilen,

İletişimi güçlü,

Seyahat engeli olmayan,

Ekip çalışmasına uygun.

Yayın Tarihi : 15.11.2016

Şehir / Ülke : Ankara

İlk Yardım Eğitimcisi

Türk Kızılayı

Sektör : Eğitim

Pozisyon : İlk Yardım Eğitimcisiİş TanımıMüdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere ‘İlk Yardım Eğitimcisi’ arayışımız bulunmaktadır.

Eğitim programları düzenlemek,
Konusuyla ilgili eğitim materyalleri üretmek ve kurum adına yayınlanmasını sağlamak,
Konusuyla ilgili kişi resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak,
Hizmetin etkinliğinin arttırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hazırlayarak bağlı bulunduğu yöneticisinin onayına sunmak,
İlgili Bakanlık, resmi kuruluşları, Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışmak,
İlk yardımla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, proje geliştirmek,
Her düzeyde ilk yardım programı geliştirmek ve uygulamak, materyal geliştirmek,
İlk yardım eğitim merkezlerinin izlem ve değerlendirmesini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak,
İlk yardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek,
Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak,
Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak.
Aranan Nitelikler
Sağlık alanında en az Yüksekokul mezunu,
İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip,
Alanında en az 6 ay deneyimli,
MS Office Programlarını kullanabilen,
İletişim gücü yüksek,
İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın,
Proje geliştirme ve raporlama yapabilen,
Tercihen İngilizce veya Arapça dillerinden en az birini bilmek,
Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilen,
B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,
Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmayan,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

-sponsorlu bağlantılar-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.