İçişleri Bakanlığı Bekçi Alımı 2017

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilana göre bekçi alımı yapılacaktır. 2017 yılı içinde kamuda bekçi olarak görevde bulunmak ve bekçi başvurusunda bulunmak isteyen adaylar aşağıdan bekçi alımı 2017 detaylarını inceleyerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İçişleri Bakanlığı bekçi alımı detayları ise şöyledir;

- Sponsorlu Bağlantılar-

Alınacak Personel
* Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Genel Şartlar
* Türk vatandaşı olmak
* İlkokulu bitirmiş olmak
* Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak
* Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak
* Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak
* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak
* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak

Gereken Evraklar

* T.C. kimlik numarası beyanı
* Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kuramca tasdikli örneği
* Askerlik durum beyanı
* 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf
* Adli sicil beyanı
* Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyan

Başvuru
a) Bekçi adayları, çalışmak istedikleri Valilik ve Kaymakamlıklara istenilen evraklar ile birlikte
başvururlar.
b) Başvuru dilekçelerinde sınav yerine kadar gidiş dönüş ve zaruri masrafları ile sınavı kazandığı
takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yaptığı masrafların kendilerine ait olacağı, ileride bu
konuda herhangi bir talepte bulunmayacakları yer alır.
c) Dilekçe Yönetmeliğin 5 inci maddenin birinci fıkrasındaki hususların bulunup bulunmadığı
araştırıldıktan ve tamamlattırıldıktan sonra belgeler o yer İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine /
Amirliklerine havale olunur ve isteklinin bekçi olabilmesi için kanunun 6 ncı maddesinde sayılan
niteliklere sahip olup olmadığı hususunda gerekli soruşturma yapılır.
d) Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı
açıkça anlaşılan veya yapılan soruşturmada bekçi olmaya mani bir hali tespit edilen istekliye
Valilik ve Kaymakamlıklarca isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçe
ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilir.
e) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
• T.C. kimlik numarası beyanı,
• Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kuramca tasdikli örneği,
• Askerlik durum beyanı,
• 4,5×6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
• Adli sicil beyanı,
• Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair beyam.
f) Başvurular 15 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
g) Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri
yazılı birer “Sınava giriş belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati
de belirtilir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru
Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar başvuru süresi içerisinde Başvuru Formunda
aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalayacaklardır. Başvuru
formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden
adayın kendisi sorumlu olacaktır. Tüm detaylar için http://www.sirnak.gov.tr/ adresine gidebilirsiniz.

-sponsorlu bağlantılar-

Comments 11

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.