Diyarbakır Hani SYDV Büro Görevlisi Alımı 2017

VAKFA PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 04.05.2017
İl DİYARBAKIR İlçe HANİ Alınacak Sayı 2
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1-Hani İlçesinde ikamet etmeyi kabül ve taahhüt etmek( Sınavda başarılı olan aday için geçerli). 2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vucut ve akıl hastalığı özürü bulunmamak. 3-Varsa iş deneyim belgesi. 4-İşin süresi daimi 6 (Altı) ay deneme süreli. 5- İlan tarihinden önce İlçede düzenli ikamet ediyor olması ve sınavın ilan tarihinden sonra yapılacak ikametgah değişikliği kabul edilmeyecektir. 6-Sınavla ilgili duyuru metni Hani Kaymakamlığı (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden temin edilebilir). I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

- Sponsorlu Bağlantılar-

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu? nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. 7. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek ? BÜRO GÖREVLİSİ? 4 (Dört) yıllık Üniversiteden mezun olmak en son ÖSYM tarafından yapılan işe alım sürecinde geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek,bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir. 8. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sos:Yar.Vak.Müd. İRTİBAT KURUN

-sponsorlu bağlantılar-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.